Pre Press

Artwork Design

 

ด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์จากทีมงานคุณภาพ

ไอเดียโดดเด่นสวยงาม ตอบโจทย์ด้านธุรกิจ ช่วย

เพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

TH I EN

Press

Printing Production

 

ด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐานในระดับสากล
และการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณภาพ เที่ยงตรง

รวดเร็ว ตรงต่อเวลา บริษัทฯ จึงพัฒนาคุณภาพ

งานพิมพ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับมาตรฐานงาน

พิมพ์คุณภาพในระดับสากล

After Press

Finishing Product

 

ด้วยการบริหารจัดการการผลิต (สินค้า/ผลิตภัณฑ์)ขั้นสุดท้ายที่มีคุณภาพ รวมทั้งเครื่องจักรที่ทันสมัย

ทั้งงาน พับ ตัด เจาะ เข้าเล่ม ไสกาว สามารถทำได้

ภายในเวลาอันรวดเร็ว ได้มาตรฐานงานผลิต

สามารถพร้อมใช้แจกสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทันที

CONTACT US

02 261 4622-3

02 262 0640

 

Acme Printing Co.,Ltd.

68 Soi Saen Sabai, Rama IV Rd.,

Prakanong, Klongtoey

Bangkok 10110

Email : acme@acme-printing.com

Copyright © 2016 ACME PRINTING Co., Ltd. All Rights Reserved